Γυάλινες Σταθερές Οροφές

Οι γυάλινες σταθερές οροφές αποτελούν σύγχρονη δομική λύση για κατοικίες και
επαγγελματικούς χώρους
και γενικά οπουδήποτε είναι επιθυμητός ο φυσικός φωτισμός